Şirketlerin iş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan İş Akış Yönetimi Logo Flow ile iş süreçlerini hızlandırarak, bu süreçlerin daha iyi yönetilmesine yardımcı olur.

Logo Flow, girdileri çeşitli aşamalardan geçirerek faydalı çıktılara dönüştüren; iş süreçlerinin tasarlanmasını, işletilmesini, onaylanan, reddedilen veya devam etmekte olan iş süreçlerine ait bilgilerin izlenmesini sağlayan bir iş akış yönetim sistemidir.

Logo Flow, form ve akış tasarımının tek bir arayüzden desteklendiği, basit iş akışlarının az deneyime sahip kullanıcılar tarafından da gerçekleştirilebileceği bir yapı sunuyor. Web arayüzünde görüntülenecek formlar ve oluşturulacak akış tasarımları, kodlama bilgisine ihtiyaç duyulmadan sürükle/bırak yöntemi ile gerçekleştirilebiliyor.